4 Comments

Dank voor de aanbeveling! Die heroïne, dat zou ik ook doen als een uur geen consequenties zou hebben.

Expand full comment

Niks met Frenske, in dat uur?

Expand full comment